Roteiros / Rutas de senderismo

Tras os pasos do Río Barbeira, Ruta da Liberdade

Este roteiro parte do Verdugo, Casa Florencio, e adéntrase no transcurso do río Barbeira, pasando por aldeas que coas súas corredoiras camiño do río configuran unha fermosa ruta circular de vinte quilómetros. A Asociación Cultural Río Barbeira é a promotora deste roteiro apoiada polo Concello da Lama, o Centro Penitenciario e por Casa Florencio.

 

Esta ruta de senderismo parte de O Verdugo, Casa Florencio, y se adentra en el transcurso del río Barbeira, pasando por aldeas que con sus caminos antiguos de acceso al río configuran una hermosa ruta circular de veinte kilómetros. Esta ruta está realizada por la Asociación Cultural Río Barbeira de la que Casa Florencio es su promotora junto con el Ayuntamiento de A Lama y el Centro Penitenciario de A Lama. 

Tras os pasos do río Xesta

A dez quilómetros de Casa Florencio, e no entorno da poboación de Liñares, encóntrase esta ruta circular de sete quilómetros que ten como principal atractivo a fervenza do río Xesta.

 

A diez kilómetros de Casa Florencio, y en el entorno de la población de Liñares se encuentra esta ruta circular de siete kilómetros que tiene como principal atractivo la cascada del río Xesta.

Tras os pasos do lobo

A quince quilómetros de Casa Florencio e pasando pola poboación de Xesta, ata chegar á carballeira dos Prados, encóntrase esta ruta circular de sete quilómetros, que ten como principais atractivos unha antiga trampa dos pastores para cazar ao lobo, e a compaña habitual de gando salvaxe propio desta zona  en pastoreo libre.

 

A quince kilómetros de Casa Florencio y pasando la población de Xesta hasta llegar al paraje de Os Prados, se encuentra esta ruta circular de siete kilómetros que tiene como sus principales atractivos una trampa antigua de pastores para la caza del lobo y la compañía habitual de ganado salvaje propio de esta zona en pastoreo libre.

Coto de pesca fluvial

O coto de pesca Ponte Verdugo, pertencente á Xunta de Galicia, exténdese ao longo de seis quilómetros do río Verdugo.De Casa Florencio dous cauce abaixo e catro cauce arriba. Nas súas augas cristalinas péscanse troitas de exquisito sabor e casualmente algunha anguía. Os recibos ou permisos de pesca expídense online na paxina da Xunta de Galicia, sendo preciso para a súa obtención a licenza de pesca autonómica de Galicia e o D.N.I..

 

El coto de pesca Ponte Verdugo, perteneciente a la Xunta de Galicia, se extiende a lo largo de seis kilómetros del río Verdugo, dos cauce abajo y cuatro cauce arriba de Casa Florencio. En sus aguas cristalinas se pescan truchas de exquisito sabor y casualmente alguna anguila. Los recibos o permisos de pesca se extienden online en la página de la xunta de Galicia y es necesario para su obtención la licencia de pesca autonómica de Galicia y el D.N.I.

Rutas a cabalo/caballo

Existe na poboación próxima de Ponte Caldelas a posibilidade de contratar rutas a cabalo pola zona. En Hípica Amazonas na Ínsua, http://www.hipicaamazonas.com/, e Centro Hípico Rabadeira en Ponte Caldelas, http://www.asantiagoacaballo.com/, ofrécenlle os seus servizos para coñecer mellor e dunha maneira diferente a nosa comarca.

 

Existe en la población próxima de Ponte Caldelas la posibilidad de contratar rutas a caballo por la zona. En Hípica Amazonas en la Ínsua,  http://www.hipicaamazonas.com/, y Centro Hípico Rabadeira en Ponte Caldelas, http://www.asantiagoacaballo.com/,  les ofrecen sus servicios para conocer mejor y de una forma diferente nuestra comarca.