A Casa Florencio está situada no lugar do Verdugo, a dous quilómetros da zona urbana da Lama. A súa contrución parte dun antigo salón de baile, La Risueña, rexentado polo señor Florencio, avó dos propietarios Gloria e Daniel.


La Casa Florencio está situada en el lugar de O Verdugo, a dos kilómetros del casco urbano de A Lama. Su construcción parte de un antiguo salón de baile, La Risueña, regentado por el señor Florencio, abuelo de los propietarios Gloria y Daniel.

 

 

O ambiente de relax e descanso que ofrece a súa situación en plena natureza, fan de Casa Florencio o lugar idóneo para afastarse do cotián.

 

El ambiente de relax y descanso que ofrece su ubicación en plena naturaleza, hacen de Casa Florencio el lugar idóneo para alejarse de lo cotidiano.